Bosch Reitz
De Valk Lexicon kunstenaars Laren-Blaricum

Kunstschilder

Naam: Bosch Reitz, Sigisbert (Gijs) Chrétien

Geboren: Amsterdam - 20 februari 1860

Overleden: Amsterdam - 9 april 1938

Atelier/Adres: Laren - Wally Moesweg 1

Sigisbert Chrétien Bosch Reitz werd op 20 februari 1860 te Amsterdam geboren. Hij werd opgeleid voor de handel en is daarin tot zijn drieentwintigste jaar actief geweest alvorens hij het besluit nam zich aan de kunst te gaan wijden. Op de Amsterdamse Quellinusschool hield hij het al spoedig voor gezien, want in het tekenen van potten, kruiken en gips zag hij niet veel. Hij trok naar München en ging daar studeren aan de Zeichen Schule van prof. Barth. Daarna bezocht hij in München de academie van prop. Raad. In Parijs voltooide hij zijn studies aan de Académie Julien.

Terug in Nederland ging hij in Katwijk wonen waar zijn werk "Vertrek van de haringvloot" ontstond. In 1889 was hij weer in Parijs waar hij op de wereldtentoonstelling dit schilderij exposeerde. Van Parijs trok hij naar Yorkshire, vervolgens naar St. Ives en kwam toen terug naar Amsterdam. Het is wel duidelijk dat Bosch Reitz een onrustige en zwervende natuur had. Hij kon zich moeilijk lang op een plaats vestigen, een dure eigenschap, maar hij kon zich wel wat permitteren want hij was een vermogend man.

Omstreeks 1892 kwam hij naar het Gooi. Aanvankelijk woonde hij in Eemnes, maar later betrok hij een groot huis in Laren, dat gelegen was aan de driehoek tussen de Oud Blaricummerweg, de Tafelberg en de Wally Moesweg. Ook daar heeft deze onrustige kunstenaar niet doorlopend gewoond. Zijn verblijf werd vele malen langer of korter onderbroken door reizen naar Frankrijk Amerika en Japan. In Japan maakte hij een diepgaande studie van het Japanse porselein. Voor zichzelfhad hij daarvan een fraaie collectie bijeengebracht en hij werd erkend als een expert en groot kenner van Japans porselein. Dankzij deze kennis is hij in Amerika enige jaren directeur geweest van de afdeling Japans porselein van het Madison Square Museum in New York.

Tussen al die bedrijvigheid door heeft Bosch Reitz toch kans gezien een aantal interessante schilderijen te maken in een sterk persoonlijke stijl die geen enkel vergelijkingspunt tonen met de opvattingen van de Gooise schilders.

In Laren werkte hij veel samen met zijn vrienden Hart Nibbrig en Roland Holst. Die vriendschap en samenwerking is begrijpelijk daar deze twee kunstenaars er ook een eigen picturale mening op na hielden die enigermate aansloot bij die van Bosch Reitz. Bovendien waren zij uit een ongeveer gelijk milieu voortgekomen en derhalve ook vermogend, factoren die een vriendschappelijke binding zeker positief beïnvloed zullen hebben.

Veel schilderijen heeft Bosch Reitz niet nagelaten, want hij werkte zeer langzaam en consciëntieus. Zijn wat decoratief aandoende voorstellingen, meestal met veel stuk voor stuk nauwkeurig bestudeerde figuren, gevat in strenge contouren vergden veel aandacht en tijd. Deze contourering en het gobelinachtige effect is kenmerkend voor zij oevre. Zijn stijl stelt hem nadrukkelijk apart van de Larense schilders.

In Laren schilderde hij onder meer "Uitgang der R.K. Kerk" en "Sint Jansprocessie". Dat hij niet veel bekendheid kreeg, ligt zeker niet aan de kwaliteit van zijn kunst. Eerder is dit toe te schrijven aan zijn betrekkelijk geringe produktie en mogelijk geen interesse om bekend te worden.

Bosch Reitz overleed in 1938 als gevolg van een ongeluk met de stoomstram " De Gooische Moordenaar".

(Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Het uitgaan van de Larense kerk - olieverf op doek

Singer Museum Laren

- In het kroegje van Jan Hamdorff -

olieverf

partic. bezit

klik voor vergroting

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars