Palache, Rebecca J.A. (Riek) werd op 3 april 1881 geboren te Amsterdam. Zij woonde en werkte in deze stad daarna in Laren (N.H.) tot 1925, Amsterdam 1925-1966 en dan vanaf 1966 in Winschoten. Zij was weduwe van A.F.W.E. van Schoonhoven van Beurden. Zij was kunstschilderes en sierkunstenares (batikken enz.). Zij overleed te Laren (N.H.) op 19 -06-1968 en werd begraven op de R.K. Begraafplaats te Ter Apel.

Pampus, Carel Johan Maria (Carel) van, werd op 19 februari 1914 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van de Gooise Akademie v. B.K. en van beeldhouwer Kees Schrikker. Hij woonde en werkte in Amsterdam en daarna in Laren (N.H). Hij tekende en was beeldhouwer van figuratieve beelden, groepen en portretten. Hij was lid van de Gooise Schildersvereniging.

Pannekoek, Frans Lodewijk werd op 21 februari 1937 geboren te Den Dolder ( gem. Zeist). Hij woonde en werkte in Hilversum tot 1953, Laren (N.H.) tot 1962, Barneveld (Voorthuizen) tot 1964, Wonseradeel (Pingjum) en vertrok 12.09.1966 naar Griekenland, verbleef in 1968 in Spanje daarna in Eemnes. Pseudoniem Bullie van Donk. Etser.

Patzer, Maria Gerhardina Geertruida (Maria) werd op 23 mei 1857 geboren te Utrecht. Woonde en werkte in Utrecht, Amsterdam 1889-1892, Laren (N.H.) tot 1920, Amsterdam tot 1921, Ijsselstein 1921, Scheveningen tot 1928, Italie na 1928, Florence tot 1931, Den Haag na 1931, Praag tot 1933, Den Haag. Zij was schilderes van bloemen en portretten en tevens lerares. Zij overleed te Den Haag op 31 januari 1935.

Paulides, Hendrik werd op 19 juli 1892 geboren te Utrecht. Hij was leerling van Kl. van Leeuwen en van de Rijksakademie (1911-1916) in de hoofdstad o.l.v. C.L. Dake, A.J. Derkinderen en N. van der Waay (behaalde de tekenakten M.O., MA en MB). Hij woonde en werkte Amsterdam, Ned. Indie na 1922, Amsterdam, Laren (N.H.) daarna vanaf 1946 in Amsterdam. Hij schilderde, tekende en lithografeerde vooral figuren en portretten. Hij maakte ook wandschilderingen (Indische voor- stellingen), affiches en postzegels. Hij was later een der weinige restaurateurs van muurschilderingen. Hij verkreeg in 1937 het erediploma op de wereldtentoonstelling te Parijs. Paulides overleed te Amsterdam op 28 december 1967.

Pelsma, Taetsche werd op 19 juli 1883 geboren te Wolvega (gem. Weststellingwerf). Zij was leerlinge van P.den Hertog en schilderde o.a. bloemen en stillevens. Zij woonde en werkte o.m. in Blaricum tot 1943, Hilversum tot 1957, daarna in Renkum (Oosterbeek). Zij overleed te Wageningen op 14 mei 1969.

Philipse, Francoise Isabella Henriette werd op 24 augustus 1878 geboren te Zeist. Zij was leerlinge van F. Hart Nibbrig, S. Moulijn en H. Meijer. Zij huwde op 30 augustus 1900 te Haarlem met dr. P.Bierens de Haan. Zij woonde en werkte in Oosterbeek, na 1881, Laren (N.H.), Driebergen-Rijsenburg. Als kunstschilderes, maakte zij ook litho's en was tevens kunstnijveraarster. Zij overleed te Utrecht op 6 november 1920.

Pietersen, Johannes Anthonius (Johannes) werd op 23 december 1893 geboren te Den Haag. Hij was leerling van de Akademie v. B.K. in Den Haag, van het Instituut Bik en Vaandrager aldaar en van W.H.P.J. de Zwart en J.H. Franken. Hij woonde en werkte in de hoofdstad tot 1928, Hilversum 1928-1959; sinds 1959 in Laren (N.H.). Hij werkte veel in Belgie (Brugge) en Frankrijk. Schilderde, aquarelleerde en tekentde in de trant van de Haagse School landschappen en bloemen. Pietersen was een van de medeoprichters (1932) van de vereniging v. B.K. Hilversum en lid van de ver. Laren-Blaricum.

Pit, dr. Adriaan werd op 25 april 1860 geboren te Den Haag. Hij heeft les gehad van Ch.L.Ph. Zilcken. Hij woonde en werkte in Den Haag, Parijs, Amsterdam, Laren (N.H.) Den Haag. Hij was Doctor Ned. Letteren en adj.-commies Binnenl. Zaken 1894-1896. Daarna was hij direkteur van de afd. Geschiedenis En Kunst in het Rijksmuseum te Amsterdam 1896-1918. Hij was amateurtekenaar en -etser van figuren (enz.) en verder kunsthistoricus en publicist. Hij overleed te Nijmegen op 24 november 1944.

Pluijm, Willem Alexander Etienne van der; werd op 19 augustus 1879 geboren te Zierikzee. Hij woonde en werkte o.m. in Bussum tot 1957, Blaricum tot 1958, Zeist. Hoogleraar aan de T.H. te Delft (1943 tot 1949) kunstgeschiedenis en van 1918 tot 1950 hoogleraar aan de Rijksakademie te Amsterdam. Heeft o.m. tekeningen gemaakt. Gaf les aam M.A. Bloemen, J.W. Heijting, Th.J.C.M.C. Meijer, J.A.H.F. Nicolas en S. de Wijn. Hij overleed te Zeist op 22 juli 1960.

Poel, mw. F.M, woonde op 26 september 1931 op de Torenlaan 26 te Laren/Blaricum. Daarna op 21 januari 1932 op de Hein Keverweg in Laren en op 10 januari 1933 weer op Torenlaan 26 in Blaricum. Daarna op 15 mei 1934 op de Jan Tabaklaan in Bussum en dan op de Mathijssenhoutweg 17 te Blaricum (adresboek Laren Blaricum 1938). Hij vetrok uit Blaricum op 4 januari 1940 naar ????..

Pootjes, Johan Hendrik werd op 19 maart 1882 te Amsterdam geboren. Overleden Laren - 30 oktober 1944. Kunstschilder. Hij woonde en werkte te Amsterdam, Batavia (NI) (Jakarta) tot 1929, Amsterdam tot 1932 en daarna in Laren (op het Raboes 11, Adresboek: Laren-Blaricum 1916!). (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950).

Postma Oort, Lambertha  werd in 1892 geboren te Graft- Zij is overleden in te1973 te Blaricum.

Pouwels, Pieter werd in 1910 te Amstredam geboren - Hij overleed in 1981 te Blaricum.

Prooijen, Anna Adriana van, werd op 15 mei 1858 geboren te Groningen. Zij woonde en werkte in Groningen tot 1910, Den Haag na 1910, Laren (N.H.) tot 1926, daarna in Den Haag. Zij was tekenlerares te Groningen en heeft o.m. les gegeven aan dr. Jacob Nieweg (ca. 1902). Zij schilderde en tekende stillevens en bloemen. Zij overleed te Den Haag op 5 april 1933.

Pijpers, Edith Elizabeth (Edith) werd op 27 september 1886 geboren te Amsterdam. Zij woonde en werkte in Laren (N.H.), Den Haag, Amsterdam, Gorssel, Amersfoort. Leerlinge van H.J. Wolter (Laren N.H.), de Tekenakademie in Den Haag (5 jaar) o.l.v. J.J. Aarts en Fr. Jansen en kreeg daarna lessen in houtsneden van J.G. Veldheer (1/2 jaar) en later raadgevingen van A.Court (Gorssel). Zij schilderde, tekende, etste en lithografeerde potretten, figuren, bloemen, stillevens, stadsgezichten en landschappen. Zij maakte ook houtsneden. Zij was lid van het Amersfoortse Kunstenaars Genootschap en De Onafhankelijken te Amsterdam. Zij gaf les aan D.van den Bosch en M.M. Nijburg. Edith Pijpers overleed te Amersfoort op 22 oktober 1963

Radecker, Johannes Anton (John); werd op 5 september 1885 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van de Rijksakademie te Amsterdam (1906-1910) o.l.v. B.J.W.M. van Hove. Hij woonde en werkte in de hoofdstad, Schoorl tot 1947, Amsterdam tot 1955, daarna in Blaricum. Beeldhouwer (naakten, mensenkoppen, figuren, maskers enz.). Hij schilderde, tekende en lithogafeerde meestal figuren enz. Zeer begaafd beeldhouwer. Hij werkte soms met zijn broer Anton en gaf les aan zijn zoon Jan Willem Radecker en aan G.Leijden van Amstel, H.J.B. Schippers en G. van der Wagt. Hij overleed te Amsterdam op 12 januari 1956.

Reelfs, Anton Ludwig (Loe) werd op 25 februari 1877 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van de Tekenschool " Felix Meritis" in deze stad, op 20 jarige leeftijd lessen van C.L. Dake en N. van der Waay, later ook van Hobbe Smith, Evert Pieters en Piet Mondriaan. Hij woonde en werkte te Water-graafsmeer 1903, Parijs, Blaricum tot 1913,daarna in Amsterdam. Hij heeft ook te Parijs gestudeerd en gewerkt. Hij schilderde en tekende bloemen, stillevens, portretten, figuren Hij was vanaf 1903 lid van Arti et Amicitiae en St.Lucas te Amsterdam. Hij overleed te Amsterdam op 17 maart 1953.

Reerink, Wilhelmina Maria werd op 28 december 1863 geboren te Lochem. Zij was leerlinge van de Rijksakademie te Amsterdam (1884-1888), daarna etslessen van W.H.P.J. de Zwart. Zij woonde en werkte in Amsterdam tot 1904, Breukelen 1904-1908, Amsterdam tot 1912, Kortenhoef tot 1916, Laren (N.H.) tot 1925. Wassenaar tot 1928, daarna in Den Haag. Zij was gehuwd met C.Terpstra. Zij schilderde, tekende en etste in impressionistische trant, landschappen, kinderkoppen, potretjes en fantasieen. Zij was o.m. lid van Arti et Amicitiae te Amsterdam en van Larense B.K.- verenigingen. Zij overleed te Den Haag op 12 mei 1929.

Remiëns, Adrianus werd op ? geboren te ?. Hij woonde en werkte vanaf ? in Blaricum.

Rueter, George 1875-1966 doceerde van 1875 tot 1966 aan de Riojksacademie te Amsterdam.

Uit de nalatenschap van Maria Hofker Rueter (1902-1999) kwamen belangrijke aanvullingen op reeds eerder door deze kunstenares bij haar leven geschonken archivalia en documentatie met betrekking tot haar eigen werk, dat van haar vader Georg Rueter (1875-1966) en haar echtgenoot Willem Gerard ('Wim') Hofker (1902-1981). De aanvulling op het archief van Georg Rueter bevat brieven van o.a. August Allebé, Lizzy Ansingh, Jo Bauer- Stumpf, Bob Bruyn, J.H. Isings, Willem van Konijnenburg, G.W. Ovink, Harry Roggen, S.H. de Roos, Hans Royaards, Rueters echtgenote Gerarda Rueter-de Lang, zijn dochter Gerarda Rueter, zijn broer Theo Rueter en Jobs Wertheim. In de aanvulling op het archief van Maria Hofker-Rueter bevindt zich interessant fotomateriaal van haar werkzaamheden als boekverzorgster terwijl de documentatie met betrekking tot Wim Hofker een bijzonder compleet overzicht geeft van zijn werkzaamheden als portrettist en topografisch tekenaar.

Richters, Bernardus Jacobus (Bernard) werd op 27 maart 1888 geboren te Rotterdam. Hij was leerling van de Akademie v B.K. te Rotterdam (1900-1907) o.l.v. R.Miedema, L.F. van der Tuuk en A.H.R. van Maasdijk. Studeerde ook in Duitsland, Wenen (1910) en Parijs (1912). Hij woonde en werkte in Rotterdam tot 1916, (Den Haag, Amsterdam, Duitsland, Wenen (1910) Parijs (1912), (enz.), Amsterdam na 1916, Amstelveen tot 1926, Amsterdam tot 1928, Soest tot 1932, Eemnes tot 1936, Laren (N.H.) tot 1938, Den Haag tot 1939, Laren tot 1943, Baarn tot 1960, daarna voorgoed in Laren (N.H.). Hij was beeldhouwer van figuren en portretten, tekenaar (figuren) en maakte ook maskers., ook vervaardiger van houtsneden. Hij was lid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Hij overleed te Laren (N.H.) op 11 december 1966.

Riegstra, Theodorus Gerardus (Theo) werd op 19 april 1905 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van P.Th van Wijngaerdt. Hij schilderde en tekende boerenwoningen, landschappen, stillevens en stadsgezichten. Hij woonde en werkte in Amsterdam. Tussen 1954 en 1956 in Hilversum en later in Laren. Hij overleed te Laren op 29 april 1966. (Heeft vermelding in de Mak v. Waay)

Rikmenspoel, Leo werd in 1889 te Amsterdam geboren en overleed in 1976 te Laren.

Robbe, Albertus (Bert) werd op 24 juli 1912 geboren te Groningen. Hij was leerling van de Akademie Minerva te Groningen (M.O. tekenen). Hij woonde en werkte in deze stad, Blaricum, Laren (N.H.), sinds 1946 in Hilversum. Hij was tevens een bekend operettezanger, muziekafd.chef bij de V.A.R.A. legde zich in 1964 voorgoed toe op de schilder en beeldhouwkunst. Hij schilderde en tekende in figuratieve trant portretten en landschappen. Hij was tevens beeldhouwer en maakte voortreffelijke plastieken. Lid van de Ver. v.B.K. te Hilversum.

Roelofsz, Joost  werd geboren in 1943 te Blaricum.

Roelofsz, Charles Frederik werd op 5 maart 1897 geboren te Amsterdam. en overleed aldaar op 5 augustus 1962. Hij was reeds jong illustrator van dagbladen; schilderde, tekende en etste figuren en maakte muurschilderingen en wandtapijten. Hij was later leraar aan de Rijksnormaalschool te Amsterdam en naderhand hoogleraar aan de Rijksacademie. In zijn tekeningen satiriek, soms surrealistisch. In zijn schilderwerk een begaafd kunstenaar. Woonde o.a. in Laren (op het Krommepad 4 Adresboek: Laren-Blaricum 1938!) Hij gaf o.m. les aan Th.A.A.M. van Amstel, W. barten, G. van Fastenhout, J.H. de Groot, F. herzberg, Ch.B.J. Ikelaar, J.L. Wortel en H. Zomer. Was lid van 'De Onafhankelijken' Na zijn dood werden er verschillende herdenkingsexposities gehouden o.m. in Museum De lakenhal Leiden in 1964 en Stedelijk Museum Amsterdam in 1963. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950), Van hall I en Walter.

Roos, Sjoerd de werd op 14 september 1877 geboren te Smallingerland (Drachten). Hij was leerling van de Tekenschool voor Kunstambachten en van de Rijksakademie (avondcursus 1895-1898) te Amsterdam. Hij woonde en werkte in Amsterdam tot 1903, Krommenie tot 1907, Sloten (N.H.), Heemstede, Zandvoort tot 1918, Blaricum tot 1920, Hilversum tot 1936 daarna in Haarlem. Hij noemde zich Sjoerd Hendrik de Roos. Maakte reizen naar Italie, Zwitserland, enz. Hij was vooral grafisch kunstenaar, tekenaar en lithograaf van portretten. Hij vervaardigde in olieverf, krijt en sepia landschappen en ook dorpsstraatjes uit Italie en Zwitserland. Verder was hij ontwerper van meubelen en andere gebruiksvoorwerpen en typografisch kunstenaar. Hij gaf les aan D. Dooijes. Hij overleed te Haarlem op 3 april 1962.

Roovers, Theodorus Petrus Franciscus (Dorus) werd op 22 oktober 1897 geboren te Rotterdam. Heeft zich vermoedelijk zelf gevormd. Hij woonde en werkte in Rotterdam, Laren (N.H.) tot 1935, Putten, Parijs voor 1940, door W.O. II. Dan terug naar Nederland, Putten tot 1951, daarna in Blaricum. Hij schilderde en tekende landschappen, figuren, portretten en stillevens. Hij signeerde met: Dorus Roovers en werd in het buitenland genoemd: Nederlands expressionist van formaat'. Hij overleed te Enschede 20 april 1953.

Rosemeier, Alexamder Coenraad werd in 1888 te Soerakarta geboren en overleed in 1992 te Laren.

Ruys, Johannes (John) werd op 3 augustus 1891 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van de Kunstnijverheidsschool te Haarlem (1908) o.l.v. F.Th. Grabijn , en van de Rijksakademie te Amsterdam (1909-1912) o.l.v. C.L. Dake, N. van der Waay, P/ Dupont, A.J. Derkinderen en B.J.W.M. van Hove. Hij woonde en werkte in Amsterdam tot 1896, Bussum tot 1905, Haarlem tot 1910, Blaricum, Amsterdam, Parijs, Den Haag tot 1920, Laren (N.H.) 1920-1923. Parijs van 1923 af (tijdelijk, Den Haag). 's Zomers jaren in Heeze (N.Br.). Hij schilderde, tekende en etste portretten en figuren, een enkele maal een landschap. Hij gaf les aan B. Kaisor. Hij overleed in concentratiekamp Daschau (Beieren) 11 februari 1945.

Rijsewijk, Henry Adriaan Haverkorn van werd op 26 februari 1868 geboren te Utrecht. Hij was leerling van de Akademie v. B.K. te Rotterdam (1888) o.l.v. H.J. Melis. Hij woonde en werkte in Rotterdam 1893-1896, Vorden tot 1896, Renkum tot 1897, Blaricum tot 1909, Laren (N.H.) tot 1912. Blaricum tot 1915, Nijmegen tot 1921, Elst tot 1923, daarna in Laren {N.H.) . Hij schilderde en tekende figuren, portretten en later vnl. landschappen. Schreef kunstrecensies. Hij overleed te Laren (N.H.) op 10 februari 1945.

Rijswijk Johanna Bastiana van werd op 4 augustus 1873 geboren te Den Haag. Zij was leerlinge van haar man en kunstschilder G.J. Sijthoff. Zij woonde en werkte vnl. in Laren (N.H.). Zij schilderde en tekende meest stillevens en bloemstukken.zij was lid van de ver. B.K. "Laren - Blaricum. Zij overleed te Laren (N.H.) op 1 juni 1956.

Salm, A. werd op 7 mei 1909 geboren te ?. Vanaf 31 augustus 1926 woonde hij/zij op het Achterom no. 208 ?? en later op de Huizerweg in Blaricum.

Sax, Nicolaas (Jaap) werd op 15 november 1899 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van A.H. Gouwe (een jaar). Hij woonde en werkte in Amsterdam, Laren (N.H.), sinds 1936 in Bergen (N.H.). Werkte ook in Blaricum, Belgie en Limburg. Beeldend kunstenaar ( schilderen en beeldhouwen). Impressionist (o.m. stillevens en landschappen). Lid van het Kunst Centrum te Bergen {N.H.).

Schilt, Johan Lodewijk werd op 4 juni 1913 geboren te Amsterdam. Hij woonde en werkte als glazenier o.m. in Amsterdam, Bloemendaal en vanaf 1956 woonde hij in Laren.

Schlüter,Carl werd op ....

Schnitzler, Hijman Abraham werd op 28 maart 1869 geboren te Amsterdam. Hij vormde zichzelf. Hij woonde en werkte o.m. in Amsterdam, Soerabaja (Ned.Indie) tot 1910, Amsterdam tot 1934, daarna in Laren (N.H.). Hij schilderde bij voorkeur landschappen en stadsgezichten. Hij was lid van 'De Onafhankelijken' te Amsterdam. Hij overleed in het kamp Auschwitz (Polen) op 8 april 1944.

Schnitzler, Nora werd op 29 juni 1901 geboren te Semarang (Ned.Indie). Zij was leerlinge van de Rijksakademie te Amsterdam (1919-1923) o.l.v. J.H. Jurres, R.N. Roland Holst en N.van der Waay. Zij woonde en werkte o.m. in Amsterdam, Eindhoven en in Laren (N.H.). Zij werkte onder het pseudoniem Enni van Laer. Zij huwde met G.H.J.A. Huijsser op 17 mei 1941 te Laren (N.H.) Aquarelleerde en tekende (ook pen). Zij was medewerker van Dagblad De Telegraaf als illustratrica van de kinderpagina, van Van Houten's Ons Eigen Tijdschrift. Illustreerde ook kinderdoeken en zij ontwierp series kinderprentbriefkaarten

Schoonhoven van Beurden, Hillegonda werd in 1911 te Laren geboren en overleed in 1993 te Amsterdam.

Schouten Breman, Lizzy werd in 1887 te Amsterdam geboren en overleed in 1967 te Laren.

Sleper, Johannes Bernardus (pseudoniem janes) werd op 18 augustus 1919 geboren te Hilversum. Hij was leerling van de Grafische School te Amsterdam, atelier Co en Lizzy Breman (Laren N.H.), van de landschapschilder G.J. Koekkoek te Hilversum, en van de Rijkakademie te Amsterdam. Hij woonde en werkte in Bussum, Hilversum, Amsterdam, Laren (N.H.), Haarlen; sinds 1953 in Breda. Aquarelleerde, tekende, etst,e litho-grafeertde en maakt hout- en kopergravures en was tevens beeldhouwer. Onderwerpen en kunstrichting; landschap, figuurcomposities, portret, boekvormgeving, illustraties, plastiek, magisch realisme. Hij verkreeg de Willink van Collenprijs; de Prix de Rome zilver (schilderkunst) en de Prix de Rome goud (grafiek). Lid van de Hilversumse Kunstenaarsvereniging, St.Lucas te Amsterdam 'Teisterbant' te Haarlem, De Grafische, de B.B.K., de Brabantse Kunst-stichting en van de Raad v.d. Kunst. Geeft les aan de Akademie v. B.K. te Breda; gaf les aan J.J.M. Dietvorst, J.G. Forrer, E.Th. van Gulik, C.M. Koekkoek, E.M.L. Lamers, C.J.A.M. Merkelbach van Enkhuizen, J.C.A. Michielsen, K. Nachenius, A.J.H.Stallenberg, A.C.J.M. Willemsen.

Sluijter, Gerardus Hermanus Johannes (Gerard) werd op 16 september 1901 geboren te Amsterdam. Hij was leerling 'St. Josephgezellen' ter plaatse en de Rijksakademie in Amsterdam (1922). Hij woonde en werkte aldaar, in Blaricum, Amstelveen, Wijk aan Zee, Parijs, Haarlem, Bodegraven; sinds 1934 in Amsterdam. Schilderde, tekentde (pen), aquarelleerde en etste in figuratieve stijl potretten, lamdschappen en stillevens. Hij gaf o.m. les aan P.J.M.M. Holzhaus en H.M. de Jong. Lid van de B.K. te Amsterdam

Sluijter, Johanna ('Anna') Jozina Helena werd op 5 december 1866 te Amsterdam geboren. Zij woonde en werkte onder meer in Amsterdam daarna in1896 in Parijs en in Bergen op Zoom tot 1899. Dan weer een korte periode in Amsterdam en later in Den Haag tot 1902. Daarna woonde zij tot 1916 weer in Amsterdam en vertrok toen naar het Gooi en vestigde zich in 1916 in Blaricum om daarna tot 1922 in Laren te gaan wonen. Ook nog enige tijd in Huizen en Utrecht gewoond tot 1927 en dan in Amsterdam. In 1931 trok zij weer naar Laren nh. In 1880 hield zij een tentoonstelling in Maastricht en in 1891 in Rotterdam. Zij overleed te Laren op 7 december 1931.

Slijper, Hendrik Johannes werd op 3 januari 1922 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van A.Miolee te Haarlem, het Rijks- instituut tot Opleiding van Tekenleraren te Amsterdam, van Piet van Wijngaerdt en van de Rijksakademie te Amsterdam. Hij woonde en werkte in Amsterdam, in Heemstede, Haarlem, Bussum, in Amsterdam en Laren nh in het "Internationaal Schildersatelier op de Jagersweg 13. Hij schilderde, tekende (pen, pastel), aquarelleerde in figuratief-impressionistische stijl landschappen, portretten en stillevens en was tevens illustrator van biologische boeken etc. (vogel-illustrator). Hij was lid van Arti et Amicitiae te Amsterdam en van de Gooise Schildersvereniging te Laren (N.H.). Hij verkreeg een eervolle vermelding v.d. Willink van Collenprijs en de Silver Gilt Medal te Londen voor aquarellen van planten. Hij heeft les gegeven aan de Gooise Akademie voor Beeldende Kunsten, gaf o.m. les aan L.E. Booij, C.

Smid, Johanna Frederika werd op 10 april 1843 geboren te Noordbroek. Zij was leerlinge van M.C.J.H. Roosenboom. Zij vormde zich zelf. Zij woonde en werkte o.m. in Laren (N.H.), van voor 1900 tot 1917, daarna in Den Haag. Zij schilderde en tekende landschappen. Was lid van Arti et Amicitiae te Amsterdam. Zij overleed te Den Haag op 25 februari 1930.

Smit van Andel, Jan werd geboren op 2 november 1883. Hij woonde op 14 mei 1943 op de Singel 6 te Blaricum. In december 1943 werd hij uitgeschreven naar Duitsland om op 4 oktober 1946 weer terug te keren naar de Singel 6 in blaricum. Op 13 november 1947 vertrok hij met een onbekende bestemming.

Spronk, Jan werd in 1920 te Amersfoort geboren en overleed in 1970 te Laren.

Snethlage, Wilhelmina Arnoldina werd op 31 december 1890 geboren te Amsterdam. Zij was leerlinge van de Dagtekenschool te Amsterdam en van de Rijksakademie aldaar (1912-1915) o.l.v. C.L. Dake. Zij woonde en werkte in Amsterdam Dedemsvaart, Laren (N.H.) en in Utrecht, De Bilt. Zij schilderde, aquarelleerde en tekende (pen) in min of meer naturalitische trant bloemen, enkele portretten, tekende kalenders; de laatste 15 jaar kunstnaaldwerk (w.o. bloemen). Was lid van St.Lucas te Amsterdam en van de ver. v.B.K. 'Laren-Blaricum'.

Soest, J.C.H.  werd in 1921 te Amsterdam geboren en overleed in 1997 te Blaricum.

Soutendijk, Gerrit werd op 21 januari 1912 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam. Hij woonde en werkte aldaar, in Diemen tot 1939, Amsterdam; sinds 1946 in Blaricum. Schilderde, aquarelleerde, tekende (ook pen en pastel) en maakte steentekeningen, hout- en kopergravures. Onderwerpen: landschap, planten, dieren, mensen, karikaturen.

Staring, Willem Constantijn werd in 1847 te Laren geboren en overleed in 1916 te Zutphen.

Stempels, Johanna Catharina Maria werd op 10 mei 1884 geboren te Dordrecht. Zij was leerlinge van de Akademie v. B.K. te Rotterdam (4 jaar) o.l.v. J. Striening en F.G.W. Oldewelt, later (02.05.1907)van haar echhtgenoot Willerm van Nieuwenhoven te Laren (N.H.). Zij woonde en werkte in Dordrecht, Rotterdam, Heeze (N.Br.), en van 1910 af in Laren (N.H.). Zij schilderde en tekende bloemen, stillevens en figuurstukken. Was lid van de Ver. v.B.K. 'Laren-Blaricum). Zij overleed te Laren (N.H.) op 12 september 1940.

Stork Wilhelmina (Mieke) werd op 21 december 1925 geboren te Amsterdam. Zij was leerlinge van Hein Stork en de Akademie voor Beeldende Kunsten in Laren. Zij huwde op 2 augustus 1950 met Ch. Kemming. Zij tekende, beeldhouwde, en was kunstnijveraarster (o.m. wandkleden). Onderwerpen en kunstrichting waren portretten, dien=ren en landschap. Zij was Lid vcan "COSA" en "Stuwing".

Stork-Kruijff, Anna Maria werd in 1870 te Sassenheim geboren en overleed in 1946 te Laren.

Stuiveling van Essen, Jacoba  werd in 1870 te Den Haag geboren en overleed in 1936 te Blaricum.

Swagemakers, Theo werd in 1898 te Tilburg geboren en overleed in 1994 te Laren.

 

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars