Jacobus Doeser
De Valk Lexicon kunstenaars Laren-Blaricum

Kunstschilder

Naam: Doeser, Jacobus Johannes

Geboren: Utrecht - 8 december 1884

Overleden: Heemstede 1970

Atelier/Adres: - Laren - ?

Doeser, Jacobus Johannes werd op 8 december 1884 geboren te Utrecht. Hij vormde zichzelf.

Hij woonde en werkte in Laren tot 1914, Utrecht 1915, Laren (op de Oude Blaricummerweg 852 Adresboek: Laren-Blaricum 1916!) tussen 1915-1919, Zandvoort, Noordwijk, Parijs, Leipzig, Bennebroek. Doeser schilderde, tekende en lithografeerde bloemen, landschappen, figuren en portretten in een moderne, vrije trant.

Het Gooi was toen een verzamelplaats van kunstenaars die een nieuw wereldbeeld nastreefden. Velen van hen o.a. Piet Mondriaan, werkten onder invloed van de theosofie, Laren en Blaricum werden in die tijd in publicaties wel bezielde dorpen genoemd.

De kunstenaars uit deze groepering beeldden weliswaar de vormen der werkelijkheid af, maar wat de schilder ons als ondergrond hierin verbeeld heeft, is wat zijnen geest bij de aanschouwing der werkelijkheid aan staag naderende verlossing en zegenpraal, aan nieuwe beschaving des geestes wordt voorspeld.

Buiten deze kring van  "ideeisten" werd in Laren ook op schilderkunstig gebied op uiteenlopende manieren gezocht naar vernieuwing. Jacobus Doeser heeft stellig kennis genomen van de luministische schilders die ook in die jaren in Laren aktief waren, zoals Jan Sluijters, Co Bremen en Ferdinant Hart Nibbrig. Ook in Utrecht heeft Jacobus Doeser kontakt gehad met schilders die in die tijd een combinatie van vergeestelijking en abstrahering nastreefden, zoals Janus de Winter. Het luministische werk van de Utrechtse schilder Piet Serton staat ook zeer dicht bij het werk van Doeser.

Zelf gaf Doeser nog een andere inspiratie op; stijl, modern en expressief-realistisch, beinvloed door Vincent van Gogh. Het is zonder meer duidelijk dat Van Gogh, wiens werk pas in het begin van de 20e eeuw wat algemener bekend werd , een inspirerend voorbeeld voor Jacobus Doeser is geweest.

Hij was lid van 'Kunst zij ons Doel' te Haarlem.

(Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950), Luns, Plasschaert, Van Hall I, Waller.

- Duinlandschap -

- Mand met bloemen -

klik voor vergroting

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars