Loflied op de nieuwe Laarder Schilderschool

geopend 4 october 1910
opgericht door S.Moulijn en Hart Nibbrig.
I.
Eindelijk is er dan gekomen,
waar zo lang naar werd gewacht!
De vervulling veler droomem
heeft het najaar ons gebracht.
't Pittoreske dorpje Laren
prijkt thand met een aureool.
want drie kloeke kunstenaren
stichtten er een schilderschool.
 
II.
Alle joffers en mijnheeren
die in het lieflijk Mauve-land
ongeschoold de kwast hanteeren,
zijn thans allen uit de brand.
Nu kunnen die halve wilden, Yankee,
Rus, Fin en Mongool,
zich ook "Academisch bilden" in
de Laarder schilderschool.
 
III.
Simon Moulijn zal er doceeren
met penseel en met vet-krijt
en Hart Nibbrig zal er leeren
hoe men met confetti smijt.
Hoe al stipp'lend steden, dorpen
zon en maan en knol en kool
worden op het doek geworpen
in de Laarder-schilderschool.
 
IV.
Jacobs, de Rodin van Laren
schepper van de Mauvepomp
zal het menschdom gaan verklaren
hoe men uit een steenen klomp
wrochten kan, door smaakvol hakken
Mauve-putten en riool
Mauve-goten, -waterbakken
voor de Laarder schilderschool!
V.
Eisenlöffel zal verklaren
hoe een ambacht-kunstenaar
heel zijn ziel kan openbaren
in een theelicht en bouilloir
En Jan Hamdorff zal trakteeren
op een glaasje Mauve-bowl.
Dat doet hij alleen ter eere
van de Laarder schilderschool.
 
VI.
Plasschaert zal er komen zeggen
Wat of mooi is en wat niet
Bremmer zal er uit gaan leggen
hoe men kunst het beste ziet.
En Frans Coenen komt er lezen
(maar die doet het voor de jool)
Hoe de Kunstkritiek moet wezen
in de Laarder schilderschool!
 
VII.
Albert Neuhuijs is vertrokken
toen hij 't nieuws las in de krant
Ja, hij is bepaald geschrokken
van de school in 't Mauveland.
Nu gaat gij als Segantini
gletschers schild'ren in Tirol
zóó ducht hij de concurrentie
van de Laarder schilderschool.
 
VIII.
Laren wacht gulden tijden
al wat schildert tijgt er heen
om zich aan de kunst te wijden
in de school van 't Gooische Atheen!
wat is Feith zijn vliegverrichting?
wat de ontdekking van de Pool
vergeleken bij de stichting
van de Laarder schilderschool.
Johannes Labaskey,
(naar ongemerkt knipsel uit knipselboek van S.Moulijn, in particuliere collectie.)