ELias Stark
De Valk Lexicon kunstenaars Laren-Blaricum

Kunstschilder, tekenaar, etser

Naam: Stark, Elias

Geboren: Rhenen- 15 augustus 1849

Overleden: Brussel - 6 februari 1933

Atelier/Adres: Laren - Hein Duvel villa 'Hein Duvel'

Villa 'Hein Duvel'

Elias Stark werd geboren op 15 augustus 1849 te Rhenen. In 1871 was Stark farmaceut en in 1873 apotheker aan de Leidse Hogeschool. Vanaf 1876 was hij tandarts te Amsterdam en daarnaast schilderde, tekende en etste landschappen, boererven, interieurs en vormde zo zichzelf. Hij kreeg raadgevingen van Anton Mauve, A.H. Bakker Korff te Leiden, J.B. Tom in Den Haan en J.F. Hulk te Amsterdam. Hij was lid van de kunstenaarsvereniging 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam.

Behalve dat Stark musiceerde was hij etser, tekenaar en schilder van meer dan gewone begaafdheid, verre uitgaande boven die van een dilettant.

In 1897 kocht de koning van Italie op de tentoonstelling in Venetie van de 24 nummers vier werken van Hollanders. Dit kan beschouwd worden als een hoog aantal in verhouding met de andere landen en eigen land (Italie). Behalve de schilderij van Mevr. Mesdag v. Houten (De terugkeer van de troep), zijn ook aangekocht een werk van P. J. G. Gabrlel De Visscher), een ets van Ch. Storm van s-Gravesande en een van Elias Stark. Onder de vele etsers nam de heer Stark een der eerste plaatsen in. In het Rilks Prentenkabinet bevinden zich etsen van hem.

Of schoon Stark de kunst niet tevens als beroep, maar alleen uit liefde en aandrift beoefende, toonde hij zich een geboren kunstenaar In hart en nieren. Na afloop zijner beroepsbezigheden kon men hem dolende aantreffen langs de Amstelstreken, in de ene hand een geprepareerd koperen plaatje, in de andere een etsnaald, speurend naar een schilderachtig plekje, dat hij op zijn plaat wist te binden. Des avonds kon hij reeds een afdruk tonen, door hemzelf op eigen pers gedrukt. De wijze, waarop hij zijn tekeningen met drukinkt kon aanbrengen op een gladde koperen plaat, en zachte, fijne toontjes gaf aan wat hij op een enkel exemplaar afbeeldde, was zeer knap gedaan. Omdat hij er maar een afdruk van kreeg, noemde hij deze prenten monotypes .

Professor Herkommer deed hetzelfde werk en kreeg er zulke aardige resultaten mede, dat hij niet rustte voor hij er meerdere afdrukken van kon maken. Voor dat doel verzilverde hij eerst de koperen plaat en bracht daar dan de Inkt op. Hij kreeg daardoor zwart op wit, in tegenstelling met het werken op de zuivere koperplaat, waardoor men zwart op rood had, zodat men niet goed over de waarde van de fijne tonen kon oordelen. De zo behandelde zilveren plaat, bestrooide hij gelijkmatig met een fijn metaal poeder, dat zich hechtte op de kleverige drukinktlaag daar op hing hij de plaat in een koperbad en liet dat zolang inwerken dat er op de inktlaag een koperlaag gegroeid was, stevig genoeg, om de bewerking van het drukken te weerstaan.

Ook Stark werkte in deze richting om van de al zo verkregen clichés, van zijn monotypes multitypes, meervoudige afdrukken) te verkrijgen. Toch is het hem met zijn monotype (een afdruk illustratie) vele malen bijzonder goed gelukt. Een paar van zijn werken waren te zien in het prentenkabinet die als een huldebetoon aan de te vroeg ontslapen Mauve moeten worden beschouwd.

Elias Stark schreef onder meer een boek (reisbeschrijving) over Indië, Egypte en het Heilige Land. Hierin komen diverse etsen en afbeeldingen voor naar schilderijen van hem. Verder is hij de uitvinder van de tube tandpasta. Als gewezen tandarts had hij een link gelegd naar de tube verf om daar tandpasta in te doen in plaats van in een potje. Destijds had hij ook zijn eigen merk; Stark tandpasta in een tube.

Toen hij ouder werd heeft hij zich ingezet om in Laren een oude mannen- en vrouwenhuis te vestigen. Hij verkocht zijn schilderijen om een eerste aanzet daaraan te geven.

Stark overleed te Brussel op 6 februari 1933

(Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

 

 

- Gezicht op Laren -

 

 - Havengezicht -

ets

 

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars