Terwey, Jan Pieter (Jan) werd op 11 oktober 1883 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van de quellinusschool (1897-1900) voor lithografie, de Rijksakademie (1900-1901), Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam (1901-1902) en van M. van Regteren Altena te Bussum (een half jaar in 1905). Signeerde; J.Terwey. Hij woonde en werkte in Amsterdam, Sloten (N.H.) 1904, Bussum 1905, Blaricum 1905-1913 (Ede, winter 1906-1907 en Zug (Zw.) 1911), reizen naar Munchen 1909, Londen 1909, Parijs en Rome 1911 en vestigde zich ca. december 1913 in Zwitserland. Hij schilderde, tekende en etste (ook houtsneden) landschappen (graanvelden, bomen), bloemstukken (rozen), religieuze figuren (Christus en zijn discipelen, tekeningen) enz. Hij overleed te Dotzigen (Zw.) 18 maart 1965.(Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Testas, Piet werd op ? geboren te ? Hij was beeldhouwer. In zijn Blaricumse tijd woonde hij op de Meentweg 38, thans W.Singerweg ... Zij vrouw was hoofd kleuterleidster op de Gooische School in Laren.

Tholen, Wouter Huygens werd op 2 november 1935 geboren te Lawang (Ned.Indie). Hij was leerling van de Akademie 'St.Joost' (Kunstnijverheid) te Breda en ook van de prive-akademie (schilderen) van H.Raab in Den Haag. Hij woonde en werkte Ned.Indie tot 1946, Den Haag 1946, Landsmeer, Amsterdam, Laren (N.H.), Hilversum, 1963 in Den Haag. Hij maakte ook buitenlandse reizen. Schilderde, aquarelleerde en tekende(ook pen en pastel). Onderwerpen en kunstrichting; abstrakt en surrealistisch (van alles wat). Tevens kunstnijveraar. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

-Thijssen, Carolus Johannes werd op 28 augustus 1867 geboren te Rotterdam en overleed te den Dolder op 11 november 1917. Hij was leerling van de Academie voor B.K. te Rotterdam ca. 1885-1889 en studeerde in parijs en München. Hij schilderde figuren (mensen), portretten enz. Hij gaf om. les aan G. Hogerwaard. Hij woonde en werkte in Rotterdam (Meerssen 1895), Rheden na 1896, Laren tot 1902, Den Haag tot 1904, Heeze Nbr. tot 1906, Den Haag 1907, Heeze tot 1910, Laren tot 1913, Utrecht en later weer in Laren (op het Zandgat 175a, Adresboek: Laren-Blaricum 1914!). Tentoonstellingen: Rotterdam 1891 en 1894, Amsterdam 1895, Arnhem 1897 en 1901. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950), Luns, Plasschaert.

Toonder, Marten werd op 2 mei 1912 geboren te Rotterdam. Hij was leerling van de Akademie v. B.K. te Rotterdam en A. van Rijn aldaar en Dante Quinterno te Buenos Aires. Hij woonde en werkte in Rotterdam, Scheveningen, Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Bussum tot 1954, Blaricum; sinds 1965 in greystones (Ierland). Schilderde, tekende(pen) aquarelleerde. Hij maakt illustraties, politieke tekeningen, strips (Olivier B. Bommel en Tom Poes) en tekenfilms. Lid van de G.V.N. te Amsterdam. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Troelstra, Jelle werd op 17 januari 1891 in Leeuwarden geboren. Hij was leerling van A.F.W.E. Schoonhoven van Beurden en kreeg rasdgevngen van W.G.K. Schuhmacher. Hij schilderde, aquarelleerde en tekende, eerst in impressionistische trant, daarna in de zg. 'Bergse School', portretten en landschappen. Hij woonde en werkte in Laren, Blaricum, Kopenhagen en ZuidFrankrijk, Bergen, Hilversum, Amsterdam, en vanaf 1954 in Amersfoort. Hij was lid van 'Arti et Amicitiae'. 'De Onafhankelijken', het Amersfoorts Kunstenaars Genootschap 'A.K.G' en van het Nederlands Kunst Genootschap. Hij gaf les aan P.J.M. van Alff, L. Käss en J.M. Letter. Tentoonstelling (jubileum 75e jaar) in 1966 in het Museum Catharina Gasthuis te Gouda. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950), Luns, Plasschaert. Van Hall I en II en Waller.

Tijdeman, Ernestine Marie (De) werd op 31 juli 1889 geboren te Palembang (Ned.indie). Zij was leerlinge van de Akademie v. B.K. in Den Haag. Zij woonde en werkte in die stad tot 1920, Laren (N.H.) tot 1923, daarna in Den Haag. Zij huwde 04.05.1918 ter plaatse met de kunstschilder Johannes Ruijs, het huwelijk werd 24.11.1923 door echtscheiding ontbonden. Zij signeerde: De Ruys-Tydeman. Zij schilderde en tekende (pastel) vooral portretten (kinderportretten), ook figuren, bloemen en stillevens, miniaturen. Zij ontving van 1915 tot 1918 de koninklijke subsidie. Zij was lid van 'St.Lucas' te Amsterdam en van de Haagse Kunstkring. Zij overleed te Den Haag op 13 december 196. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

U.

Valkenburg, Lijmberta Aaltje (Bertha) werd op 5 januari 1862 geboren te Almelo. Woonde en werkte voor 1881 tot 1910 in Amsterdam, daarna in Laren (N.H.). Schilderde en tekende stillevens, portretten, figuur- en genrestukken. Zij overleed te Laren (N.H.) op 1 maart 1929.

Vanstaen, Simone Henriette Juliette; werd op 19 oktober 1931 geboren te Amsterdam. Zij woonde en werkte o.m. in Laren (N.H.) en sinds 1956 in Hilversum. Echtgenote van E.P. Schlotter. Kunstschilderes.

Vasbinder, Nel werd op 14 oktober 1934 geboren te Blaricum.Zij was leerlinge van de Academie des Beaux-Arts te Parijs, Kunstnijverheidsschool te Amsterdam en de Gooise Akademie v. B.K. te Laren (N.H.), een cursusjaar. Zij woonde en werkte in Blaricum en in Parijs, Amsterdam, daarna in Blaricum. Aquarelliste. Onderwerpen enz; vrije (bloemen, dieren, portretten) en abstrakte. Lid van de Gooise Schildersvereniging. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Veldheer, Jacobus Gerardus werd op 4 juni 1866 geboren te Haarlem. Hij was leerling van de Akademie v. B.K. in Den Haag (1889-1891). Hij woonde en werkte in Haarlem tot 1894 (Den Haag 1888-1891), Parijs 1895, Vise (Belgie) tot 1898, Neurenberg (Dld) 1903-1904, Bergen (N.H.) tot 1914, Laren (N.H.) tot 1919, Bergen (N.H.) tot 1920, daarna in Blaricum. Hij maakte veel reizen naar Zwitserland (Ascona) en Frankrijk. Hij schilderde, tekende, etste en lithografeerde bloemen, stadsgezichten, land- schappen (bij Ascona), heeft veel houtsneden gemaakt, illustreerde (boeken), ontwierp ook boekbanden. Tevens kunstkriticus voor dagbladen. Hij was lid van 'Arti et Amicitiae' 'Pulchri Studio' en deVer. Ter Bevordering der Grafische Kunst. Hij gaf les aan zijn zoon J.M. Veldheer en aan J. Bakker, T.Bakker, J.Bander, F.W.J. Bosen, M. Cramer, G.J. Gerrits, A. barones van Harinxma thoe Slooten, J.Th.A.C. Hoijer, E.E. Pijpers en Tj. Visser. Hij overleed te Blaricum op 18 oktober 1954. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Verbruggen, Jan Adrianus (Jan.A.) werd op 19 december 1900 geboren te Amsterdam. Hij volgde van1953 tot 1956 een avondcursus (esth. Vorming) aan de Akademie 'Artibus' te Utrecht; als etser nadien autodidakt. Hij woonde en werkte in Amsterdam tot 1953, in Utrecht en sinds 1969 in Laren (N.H.). Hij maakte pentekeningen, etsen en zeefdrukken. Onderwerpen en kunstrichting; landschap, dierfiguur, maar zonder uitgesproken voorkeur. Vnl. figuratief. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Verwer, Johannes Albertus werd op 20 november 1884 geboren te Bodegraven en overleed in Zaandam op 12 mei 1965. Hij was leerling van D.H. van der Poll. Hij woonde en werkte in Goes tot 1900, Amsterdam, in Laren (op de Zijtakweg en later Engerweg 202, Adresboek: Laren-Blaricum 1914/1916!). Bergen nh tot 1932, Amsterdam 1933 daarna in Zaandam. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Veterman, Elias (Eduard) werd op 9 november 1901 geboren te Den Haag. Hij was leerling van de Akademie v. B.K. in Den Haag. Hij woonde en werkte in Den Haag tot 1933, Veur tot 1935, Parijs 1935, daarna in Laren (N.H.) Schilder van toneeldekors, portretten, figuren enz. Was redacteur van weekblad De Hofstad en de stichter van cabaret De Blauwe Vogel. Hij overleed te Laren (N.H.) op 29 juni 1946. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Viertelhausen, Johanna Helena werd op 12 mei 1881 geboren te Ridderkerk. Zij was leerlinge van de Akademie v. B.K. te Rotterdam o.l.v. J. Striening en van de Akademie v. B.K. in Den Haag; heeft ook les gehad van H.A. Dievenbach. Zij woonde en werkte in Ridderkerk tot 1883, Rotterdam tot 1909, Batavia (Ned Indie) tot 1931, daarna in Laren (N.H.). Zij was gehuwd met R.W. Timmermans. Zij schilderde en tekende stillevens, bloemen, figuren en portretten. Was lid van de ver. v.B.K. 'Laren-Blaricum' . Zij overleed te Laren (N.H.) op 15 september 1944. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Vries, Bartha Femke de werd op 26 februari 1900 geboren te Sneek. Zij was leerlinge van Fr.A. Langeveld en B.Laguna. Zij woonde en werkte in Amsterdam tot 1927, Laren (N.H.) tot 1933, Blaricum tot 1951, Hilversum tot 1957, daarna in Baarn. Zij schilderde en tekende figuren , portretten, stillevens en bloemen. Zij was gehuwd met H.J.F. Mirandolle. Zij was lid van 'St.Lucas' te Amsterdam. Zij overleed te Smallingerland op 26 oktober 1965. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Wartena, Froukje werd op 28 juli 1855 geboren te Akkrum en overleed te Laren op 14 april 1933. Zij kreeg haar eerste lessen van J.H. Egenberger, daarna aan de Rijksnormaalschool 1883-1890 o.l.v. J.R. de Kruijff en G. Sturm. verder aan de Rijksacademie 188-1889 o.l.v. F.G.W. Oldewelt, Zij schilderde, tekende en etste landschappen, stad- en dorpsgezichten, buitenwijken aan rivieren, huizen weiden, duin- en sneeuwgezichten. Zij woonde en werkte te Amsterdam, Blaricum tot 1894, Rolde, Den Haag tot 1900, Utrecht 1901, Den Haag 1902, Laren tussen 1902 en 1916 in Laren (op het Zandgat 891, Adresboek: Laren-Blaricum 1914/1916!)., Bergen tot 1920, den Haag tot 1925, Harderwijk tot 1927 daarna in Laren. Werkte ook in het buitenland, o.m. in Brugge en Frankrijk (Bretagne en Normandië). Tentoonstellingen: Rotterdam 1894, Arnhem 1901, Amsterdam en Leeuwarden 1903. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950), Luns, Plasschaert, Van Hall I, Waller.

Wasch, Adriana Lambertine (Jeanne); werd op 31 oktober 1884 geboren te Rotterdam. Zij was leerlinge van de Akademie v. B.K. in Den Haag o.l.v. J.J. Aarts, Ch.L.Ph. Zilcken en O.W.A. Roelofs. Zij woonde en werkte in Rotterdam,Den Haag, Scheveningen, Brussel, Amersfoort, dan op 27 december 1933 op de Torenlaan 29 te Blaricum (Torenlaan 29 in adresboek 1938). Zij vertrok op 6 juli 1938 naar Loosdrecht, daarna naar Breukelen in 1942 en in 1947 naar Haamstede. Toen weer op 4 maart 1954 terug naar Blaricum op de Torenlaan 53. Vervolgens op 17 augustus 1954 naar Laren op de Burg. van Nispen v. Sevenaerstr 31 dan eveneens in Laren op 8 september naar de Oud Blaricummerwg 44 en op 17 januari 1957 weer naar Blaricum op de Anton Mauvelaan 3. Op 10 mei 1958 naar de Bussummerweg 1 en op 2 november 1959 vertrok zij naar Hilversum op de Grindweg 65. Zij schilderde, tekende (pastel) en etste aanvankelijk in de trant van de Haagse School, bloemen en landschappen, nadien pastels onder invloed van muziek (gekleurd horen). Zij was lid van de Hilversumse schilderskring. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Weggelaar, Johan Hendrik (Henk) werd op 9 februari 1908 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van de Industrieschool Amsterdam (bouwkunde),' Middeloo' Amersfoort voor M.O. akte handenarbeid; W.Stuurman te Amersfoort (pottenbakken) en had schilder-en tekenlessen van A.Hemelman an A.Hahn jr. (Amsterdam) en van F. Huijsmans (Nunspeet). Hij woonde en werkte aldaar, in Blaricum, Zeist en thans in Elspeet. Beeldhouwer, keramist. Hij gaf les aan de Scholen voor Scheppende Handen te Hengelo (Ov.). (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Werk, W.M. van de, woonde in Laren Werk, Wouter Marinus van de; geb. Rotterdam 17 november 1875, Woonde en werkte in Amsterdam, Munchen, Florence, Frankrijk; sinds 1930 in Laren N.H.(in de villa " de Bijenstand') Hij was leerling van G.Th.M. van Pelt en van zijn vrouw A.M. Kruijff. Hij schilderde interieurs, bloemen, portretten. Hij was lid van de vereniging v. B.K. 'Laren-Blaricum'. Werk overleed te Laren op 26 juni 1969.

Westenborg, Margaretha Johanna werd op 15 juni 1862 geboren te Groningen. Zij was leerlinge van P. Mondriaan. Huwde te Vlaardingen met J.A. Grimbel du Bois. Zij woonde en werkte o.m. in Haren (Gr), Vlaardingen, Hilversum tot 1928, daarna in Laren (N.H.). Zij schilderde en aquarelleerde. Zij overleed te Hilversum op 6 mei 1938. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Westenenk, Ada Joanna Adriana (Adriek) werd op 25 september 1933 geboren te Bussum. Zij was leerlinge van de Kunstnijverheidsschool in de hoofdstad (1953-1956), en van de Keramische Fachschule te Hohr-Grenzhausen en van 1957 tot 1963 verbonden aan de experimentele afdeling van 'De Porceleyne Fles' te Delft. Zij woonde en werkte in Laren (N.H.), Amsterdam, Hohr-Grenzhausen, Delft en vanaf 1962 in Amsterdam. Zij was gehuwd met J.P.H.Ch. Girod. Unicapotterie, keramische plastieken en keramische wandversieringen en tegels. Was korte tijd lid van 'St.Lucas' te Amsterdam. Gaf les en heeft een eigen atelier en expositieruimte te Amsterdam. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Wildschut, George Petrus Wilhelmus (George) werd op 23 februari 1883 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van de Rijksakademie te Amsterdam o.l.v. A.J. Derkinderen. Hij woonde en werkte in Amsterdam, Purmerend tot 1906, Amsterdam tot 1924, Bloemendaal, Haarlem en van 1929 af in Laren (N.H.) daarna vanaf 1 december 1899 in Blaricum op het Franschepad 16 Blaricum (adresboek 1938). later vernummerd op 30 augustus 1949 in Franse pad 28. Hij schilderde, tekende en etste landschappen, interieurs met figuren, huizen enz. Hij overleed te Laren (N.H.) op 2 oktober 1966. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Wilgenberg, Jan van werd op 23 november 1938 geboren te Laren (N.H.). Hij was leerling van de Akademie v. B.K. 'Artibus' te Utrecht en van de Akademie v. Beeldende Vormgeving te Amerfoort. Hij woonde en werkte in Laren, Hilversum, De Bilt (Utr.) en daarna te Ede. Schilderde, aquarelleertde en tekende. Onderwerpen en kunstrichting; abstrakt. Geinspireerd door micro- em macrokosmos; cellen, celstrukturen, celdelingen; maanlandschappen, woestijnen enz. Hij was ook beeldhouwer. Lid van de vereniging van Edese kunstschilders en van Groep 'De Acht' Ede. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Willink, H.M. Woonde o.a. in Laren (op de Beyemanssteeg 23, Adresboek: Laren-Blaricum 1914/1916/1938!).

Winkler, Ida Joanna (Ida) werd op 25 april 1862 geboren te Cattinara (toen Oostenr.). Zij was leerlinge van prof. Moscini te Triest, daarna van de kunstgewerbschule te Wenen o.l.v. prof. Sturm. Zij woonde en werkte o.m. in Laren (N.H.) tot 1932, daarna in Amsterdam. Zij was gehuwd met J.D.A.A. van Emstede, na dienst dood met P.J. Nijssen. Lerares aan de Rijksschool voor kunstnijverheid te Amsterdam was ook hoofd van de kunstnaaldwerkafdeling van het Rijksmuseum. Zij was schilderes van portretten en figuren, maar vooral ook kunstnaaldwerk o.a. voor de trouwjapon van Koningin Wilhelmina, voor de Gouden Koets enz . Zij overleed te Amsterdam op 30 juli 1950. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Wit, Elsje Marjon (Marjon) de werd op 27 januari 1926 geboren te Blaricum. Zij was leerlinge van de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam, van het College d'arts appliques te Parijs en Opleiding voor Tekenleraren te Amsterdam. Zij woonde en werkte in Blaricum, Laren (N.H.). Haarlem, Heemstede, Amsterdam, daarna in Wolfheze. Schilderde, tekende (pen), vnl. gouaches en gewassen O.I. tekeningen en krijt-tekeningen. Als onderwerpen; haventjes; landschap, stilleven en bloemen. Af les aan 'De Werkschuit' te Amsterdam. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Witsen, Willem Arnold (Willem) werd op 13 augustus 1860 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van de Rijksacademie te Amsterdam tussen 1874 eb 1884 en heeft les gekregen van A. Allebé en in Antwerpen van Ch. Verlat. Hij schilderde, tekende, aquarelleerde en etste. Zijn onderwerpen waren portretten, naaktfiguren, landschappen en stadsgezichten en stillevens. Hij werkte behalve in Amsterdam ook in Antwerpen tussen 1881 en 1884 daarna tot 1886 in maartensdijk, vervolgens i jaar in Diepenheim, daarna naar Baarn en in De Bilt tot 1888 London in 1890, Laren 1891, Amsterdam tot 1919, Nederlands Indië tot 1921, daarna in Amsterdam.Hij was lid van de kunstenaarsvereniging 'Arti et Amicitiae' in de hoofdstad.Witsen overleed op 13 april 1923 te Amsterdam (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950).

Wortel, Johannes Lambertus (John) werd op 21 september 1941. geboren te Laren (N.H.) Hij woonde en werkte te Laren, en sinds 1963 in Amsterdam. Hij was leerling van de Rijksakademie alhier o.l.v. C.G. Roelofsz, G.V.A. Roling, O.B. de Kat en S.C. Schroder. Schildert, aquarelleert, tekent (pen,pastel) en etst. Onderwerpen en kunst- richting; vrije schilderkunst.(Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Wijnstroom, Anthonij Christiaan werd op 6 mei 1888 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van de Hendrick de Keyserschool te Amsterdam, van de Akademie v. B.K. te Antwerpen o.l.v R.Looymans, van de Academie Julian te Parijs o.l.v. J.P. Laurens en de Academie Ranson aldaar o.l.v. M.Denis en Th. van Rijsselberghe, daarna van de Rijksakademie te Amsterdam (1913- 1916) o.l.v. C.L. Dake, A.J. Derkinderen en N. van der Waay. Hij woonde en werkte in Amsterdam, Antwerpen, Parijs, Laren (N.H.) tot 1927, Hilversum tot 1941, Bussum tot 1947; sindsdien in Blaricum. Hij Schilderde, tekende en etste landschappen, bosgezichten, figuren, portretten enz. Hij was ook glasschilder. Hij verwierf de Cohen Gosschalkprijs aan de Rijksakademie te Amsterdam. Was lid van 'St.Lucas' te Amsterdam en van de vereniging v. B.K. te Bussum, is lid van de verenigingen v. B.K. 'Laren-Blaricum' en te Hilversum.(Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

X

Y

 Zegers, Edvard (Ed)werd op 17 maart 1927 in Amsterdam geboren. Hij woonde en werkte aldaar, dan in Diemen, Ermelo, in 1940 naar Eemnes, in 1962 naar Blaricum; vanaf 1964 in Soest. Leerling van de Rijksnormaalschool en de Rijksakademie te Amsterdam o.l.v. V.P.S. Esser. Beeldhouwt in vrije en abstrakte stijl. Hij gaf ook les aan diverse scholen.(Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Zeilmaker, Aleida Paulina Johanna, werd op 14 augustus 1878 te Vledder geboren, Huwde 19.08.1902 te Zwolle met L.G. Onrust. Woonde en werkte o.m. in Ned.Indie (Modjokerto) tot 1917, Den Haag tot 1921, Ned.Indie, Utrecht en Laren (N.H.). Zij schilderde, aquarelleerde en tekende Indische landschappen met gebouwen enz., tevens straatjes in Soerabaja, kampongs, gebergte enz. Bovendien Nederlandse landschappen, w.o. het Zeisterbos. Zij overleed te Laren (N.H.) op 10 februari 1968.(Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Zuijderhoff, Adeline Louise Jeanne (Adeline)werd op 5 maart 1873 te Rotterdam geboren.. Woonde en werkte o.m. in Laren (N.H.), Apeldoorn tot 1929, Rijswijk (Z.H.), daarna in Gelderland. Schilderes van damesportretten en stillevens. Zij overleed op 13 oktober 1961 te Ede (Gld).(Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Zwaan, Cornelis Christiaan werd op 11 mei 1882 geboren te Amsterdam. Hij woonde en werkte in Amsterdam tot 1906, Laren (N.H.) tot 1909, vertrok 01.05.1909 naar Amerika (woonde en werkte in Detroit). Leerling van de Rijksakademie te Amsterdam. Schilderde o.m. portret van koningin Juliana, succesvol portretschilder in Amerika., Zwaan overleed te Detroit (Michigan,V.S.) op 17 mei 1964.(Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Zwart, Marinus werd op 9 augustus 1882 geboren te Amsterdam. Hij woonde en werkte aldaar tot 1910, in Domburg tot 1919, Laren (N.H.) tot 1921, Hilversum tot 1923, Blaricum ( Driftlaan 21 Blaricum adresboek:1938) op 31 december 1930 op adres Fransepad 20 en dit adres werd later in 1949 vernummerd in nr. 32. Op 4 november 1957 vertrok hij naar Loosdrecht en op 15 november 1960 kwam hij terug naar Blaricum op het adres Bij de Berg nr.1 en hij vertrok op 27 maart 1961 weer naar Loosdrecht. Als kunstschilder had hij een voorliefde vooral van landschappen. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Zwart, Willem de werd op 16 mei 1862 geboren te Den Haag. Zijn vader beschilderde rijtuigen. Op viertienjarige leeftijd, in 1875, gaat hij in de leer bij een wagenmaker om in de sporen van zijn vader te treden. Broer van P.H.A. de Zwart. Hij woonde en werkte in Den Haag (tijd. Parijs 1883) tot 1894, Soest tot 1896, Hilversum tot 1898 dan in Laren (N.H.) tot 1900, Amsterdam tot 1905. In 1905 Bloemendaal waar hij problemen kreeg met zijn geestelijke gezondheid. 1906 Loosduinen, 1908 Veur bij Leidschendam toto 1917 en daarna Den Haag.. Hij werkte ca. 3 jaar op de plateelfabriek van Rozenburg te LoosduinenZwart tekende al jong diverse onderwerpen en hij ging in 1876 lessen volgen aan de avondklas van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Kort daarna wordt hij leerling op het atelier van Jacob Maris. Daar leerde hij stillevens schilderen en maakte hij kopieën van zestiende en zeventiende eeuwse meesters. In 1881 heeft De Zwart een eigen atelier en in 1883 ontvangt hij de Koninklijke subsidie. In oktober 1885 gaat De Zwart samen met Breitner naar Drenthe om te schilderen. Hij heeft veel onderscheidingen gekregen voor zijn werken op de diverse binnen- en buitenlandse tentoonstellingen. De Zwart was lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam en 'Pulchri Studio' in Den Haag. Hij gaf les onder andere aan M.van Regteren Altena, T.G.J. van Eijsden, L. van der Vlist, W.M. Reerink, H. van Leeuwen, H.A.C. Bogman, C.M.H. Eigeman, B.C. Noltee, J.A. Pietersen, G.M.W.F. van Waning. Hij overleed 0p 11 december 1931 in Den Haag. zie verder "het Haagse Schoolboek" uitg. Waanders. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars