auteur André M.M de Valk

klik voor mail

In de gemiddeld 20 à 30 emails per dag wordt regelmatig aan mij gevraagd wat de drijfveer is geweest om een dergelijke Lexicon van kunstenaars te vervaardigen. Men begrijpt dat dit flink wat werk moet zijn geweest en nog steeds is want er komen nog dagelijks nieuwe gegevens. Om hier een antwoord op te geven moet ik het een en ander uit mijn jeugd vertellen..

Mijn vader, tabakshandelaar Jan de Valk wonende op de Torenlaan in Laren, kwam door zijn beroep regelmatig in aanraking met de schilderende kunstenaars in Laren en Blaricum. Diverse onder hen werden goede kennissen, onder andere Den Exter, Kranenburg, David Schulman, Laguna.
Het was niet ongewoon dat zij een leverantie, soms door geldgebrek, niet konden betalen. Mijn vader stelde dan voor om bijvoorbeeld de kerk van Laren te schilderen of, schilder die en die boerderij... Hierdoor kwamen er nogal wat schilderijen in ons huis.

Mijn vader tekende als uiting van zijn creativiteit portretten en landschappen en kennelijk ben ik daardoor geinspireerd. Op 15-jarige leeftijd heb ik zelf enige pogingen gewaagd om iets op het doek te zetten maar door (te veel) zelfkritiek is dit niets geworden. Op latere leeftijd begon ik interesse te krijgen in de achtergrond van de diverse kunstenaars waarvan de schilderijen in ons ouderlijk huis gehangen hadden en werd een klein archief aangelegd. Dit groeide zover uit dat het jammer was dat deze gegevens dit niet openbaar toegankelijk waren.

Als lid van het bestuur van de Historische Kring Laren werd mij gevraagd een website (http://www.historielaren.nl) over het mooie Laren te maken en natuurlijk konden de Larense kunstenaars daar niet in ontbreken. Aanvankelijk de meest bekende, zo'n 35 personen. Maar waar is het fair om de grens trekken... Er hadden natuurlijk veel meer uitstekende kunstenaars in deze prachtige omgeving geschilderd.

Toen besloot ik om zelf een Lexicon-website te maken van alle kunstenaars die hier gewerkt hebben of nog steeds werken. Zo worden de in de loop der jaren verzamelde gevens van mijn archief uiteindelijk toch toegankelijk gemaakt voor ieder die een bekende of onbekende naam op een werk ziet staan en meer over de betreffende kunstenaar wil weten.

Ik persoonlijk vind dat een schilderij nog meer gaat leven als je behalve de biografie van de kunstenaar kent en daarnaast ook zijn/haar gezicht in je gedachten naar boven kunt halen. Vandaar dat zijn/haar foto erbij staat en zo mogelijk een foto van het huis/atelier waar hij/zij werkte. Het streven is om bij iedere kunstenaar zijn/haar signatuur en drie werken te tonen.

Op dit moment zijn er ca. 550 genoteerde kunstenaars die in Laren-Blaricum hebben gewerkt en gewoond, waarvan hun werk in de loop der jaren hier in het Gooi en over de rest van de wereld zijn verspreid. Het is natuurlijk fantastisch wanneer je zo'n kunstenaar werelwijd (denk aan nederlandse emigranten) via de website kan opzoeken en je kan laten informeren. Tot op dit moment nog gratis en dat blijft zo totdat het aantal gedownloade megabytes de limiet overschrijden zodat er van mijn kant geld bij moet worden gelegd.

Door het internet kijken er op dit moment circa 10.000 mensen per maand op "De Valk Lexicon Kunstenaars Laren-Blaricum" site en daar zitten soms ook familieleden van een kunstenaar bij die mij dan weer voorzien van materiaal om op de site te zetten.

Dat is ook het mooie van een website die eenvoudig aangevuld kan worden in tegenstelling tot een statisch boek. Er is mij regelmatig gevraagd om ook een boek uit te geven van de Larense en Blaricumse schilders, aangezien vooral oudere mensen meestal niet over internet beschikken.
Ja, dat is een keuze, misschien in de toekomst....

Ik hoop dat u veel genoegen aan deze site ontleent.

Met vriendelijke groet,

André M.M. de Valk.