Beeldende Kunstenaars  
Laren-Blaricum - Holland tussen 1890 en heden.
 
Voorwoord auteur: André M.M de Valk
 
 
 lndex A - lndex B

palet

Welkom op deze site
 

Op deze site staan op dit moment totaal ca. 500 kunstenaars in index A en B, die in Laren - Blaricum kort of lang hebben gewerkt of nog steeds werken, waardoor Laren, als schildersdorp, zo beroemd is geworden. (lees de 'Jan Hamdorff Story'). Zo mogelijk zijn ook de huizen/ateliers vermeld waarin zij hebben gewerkt en/of gewoond.

Kijk ook op deze link over de Larensche school

- Geschiedenis
Tegen het einde van de 19e eeuw ontstonden er in diverse landen zogenaamde "kunstenaarskolonies"
In Frankrijk was dat Barbizon, in Italië was dat Castiglioncello en in Nederland was dat o.a. Laren-Blaricum.
Het centrale ontmoetingspunt van deze kunstenaarswereld in Laren was rond 1900 'Het Kroegje' van het beroemde Hotel Hamdorff met expositieruimte in Laren, alwaar zij elkaar insprireerden in stijl en
 

er werden in die tijd diverse schilders-verenigingen opgericht:

'De Vereniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum', "De Gooische schildersvereniging" en in 1905 richtte August Legras de kunstenaarsvereniging 'De Tien' op. Men sprak dan ook over de" De Larensche school".

Kort na 1900 werd Laren, wellicht vanwege de schilderijenexport, ook door buitenlandse, vooral Amerikaanse kunstenaars ontdekt. Deze Amerikaanse kunstenaars kwamen via Parijs, waar zij over Laren gehoord hadden, naar Laren. In de periode 1880-1914 bezochten meer dan 300 Amerikaanse schilders ons land. Vooral in Amerika was de kunst van de Larensche school zeer populair. Al voor de eeuwwisseling gold deze als de meest zuivere Hollandse Kunst.

Een groot aantal schilders uit die eerste periode kwamen naar Laren voor het schilderen van de ongerepte natuur en het schilderachtige dorp met haar bewoners. De tweede generatie schilders kwam naar Laren door de bekendheid als schildersdorp. Dit waren de zogenaamde 'modernisten' zoals bijvoorbeeld Mondriaan. Van de kunstenaars die daarna kwamen kan men de derde generatie noemen.

Er bestaat op dit moment nog steeds een 'Academie voor Beeldende Kunsten' op de Brink in Laren, waar aankomende kunstenaars worden opgeleid. Er zijn ook diverse Galeries in Laren te vinden.

Laren heeft al jaren een grote bekendheid gekregen als 'schildersdorp' en zal dit door de historie, hopelijk altijd blijven houden. Daarnaast is Laren ook "het modedorp" van Nederland geworden waar vooral op zaterdag mensen uit het hele land naar toe trekken.

statistiek

 

 
Copyrights
Alle werken en informatie op deze website alsmede de website zelf zijn onderhevig aan de bepalingen van het auteursrecht. Een gebruiker mag de werken en informatie op het beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Verveelvoudiging zoals (maar niet beperkt tot): verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik zonder duidelijke en herkenbare vermelding van de herkomst, is niet toegestaan.
 
bronnen:
 • Gemeente Laren
 • Gemeente Blaricum
 • Archief G.L. de Boer sr.
 • Archief H. Kleinhoven.
 • Amsterdam boek - Kunstgeschiedenis Lexicon 1&2
 • L.Boudewijns & Henk van Ulsen - Jan Voerman
 • P. Boyens - Expressionisme in Nederland
 • H. H.V. Calker - In het atelier van den schilder
 • A.Foest - Jan Zondag 1999
 • R.H. Fuchs - Wegen der Nederlandse schilderkunst 1978
 • P.Goossens
 • Government printing - Guide to Dutch Art 1952
 • Gustave de Smet - Piet Boyens
 • N.van Harpen div. nrs. Land van Mauve
 • L. Heyting - De wereld in een dorp 1994
 • A. Hopmans - Jan Sluyters
 • HKL Blaricum - Naamlijst van Beeldende Kunstenaars Blaricum 1890-1870
 • J. Hulst - De Haagse School en Mondriaan
 • Illustrated catalogue 1904 Exposition Saint Louise.M USA
 • Joh. Jansen - Herman Heyenbrock
 • J. Juffermans - Jan Sluyters
 • K. Kikkert & E. Raasen-Kruimel - Herman Kruyder
 • Kröller-Müleer Museum red. Toos van Kooten - Bart van der Leck
 • J. Burgers - Rie Cramer leven en werk
 • J. P. Koenraads - Laren en zijn schilders, Laren 1985
 • J. P. Koenraads - Gooische schilders, Amsterdam 1969
 • Palet serie - Anton Mauve
 • Palet serie - Jan Sluijters
 • Raassen-Kruimel - Zij waren in Laren, buitenlandse kunstenaars
 • Dr.H. de Roever-Bonnet - Rudolf Bonnet Een zondagskind
 • Sep - Raoul Hynckes
 • M. van Seumeren - Een mooi land 1998
 • Singer Museum - Ferdinand Hart Nibbrig 1866-1915
 • P.A. Scheen - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950 deel 1 & 2 1969/1970.
 • Sotheby Mak van Waay - cat. 381A - 1984
 • P. Spijk - de Bergense School en Piet Boendermaker
 • Studio 2000 Galerie -Blaricum
 • B.D. Swanenburg - Algemene Kunst Encyclopedie 1953
 • P.T.A. Swillens - Prisma - Lexicon 1957
 • R.W.P. de Vries Jr. - W.H. Singer Jr. n.a.
 • Charles Wentinck - Moderne Kunst
 • S.J. Mak van Waay - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940. Amsterdam 1944.
 • Dromen van Holland - Hans Kraan
 • En nog nader te noemen.

Met dank aan:

 • Hr. J. Alberdingk Thijm
 • Hr. Peter Alma
 • Toine van Benthem
 • Mw. G. Beumer & Zandvoort
 • Hr. O. Berten
 • Hr. G.L de Boer sr.
 • Hr.A.H.F. de Boer
 • Hr. Niek v.d. Bergh
 • Mw.C.Coutenay-Clack
 • Hr. Peter van Dam
 • Fam. C. Dokter
 • Kr. Nico Dubislav
 • Mw. Egter v.Wissekerke
 • Hr. Jeroen Ensink
 • Mw. Everhardus-Eriks
 • Hr. A. Fortuin
 • Hr. Maarten Frielink
 • Hr. J. Geesink
 • Hr.Eddy Habben Jansen
 • Fam. Hage
 • Hr. Tom Hageraats
 • Mw. Henke
 • Mw. L. Hollander-Francken
 • Hr. Peter van Hooren
 • A.Huijser
 • R.van Hulsbergen
 • Fam.L.Janssen
 • Hr. Teun jansen
 • Fam. Idserda
 • Hr. Jan Evert Kampert
 • A.Kaspers
 • Hr. D. Kikkert
 • Mw. H.J. Kluvers
 • Hr. J.R. Kok
 • Fam. Komter
 • Mw. Kreytz-Hoelen
 • Hr. Frank E.Krenz
 • Hr. Pim Kuipéri
 • Hr. R. Laman
 • Mw. B.v.d. Leck
 • Bas van Lier
 • Fam. Loeff
 • Fam Van Lommel
 • Hr. M.Mignot
 • Fam. A. Nieuwendam-Klein
 • Fam. van der Laan
 • Museum het Schoutenhuis Huizen
 • Fam. Ocker
 • Fieke Pabst Documentaliste Van Gogh Museum
 • Lieke Prins
 • Fam. G. Rietdijk
 • Hr. R.F. Roland Holst
 • Fam. van der Schaal
 • Mw. E. Schep
 • Fam. Schotsman
 • Simonis & Buunk Ede
 • Singer Museum Laren
 • Hr. Rudi Smit
 • Studio 2000 Blaricum
 • Mw. J.M. Timmermans
 • Hr. C.v.Tricht en Hr. Rebel - Fa. Marquant Laren
 • Mw. J.v.Vossen- van Soest
 • Mw. Vreedenburgh
 • Hr. T.v.d. Wardt
 • Jean-Pierre Voncken & Dinca Wertheim
 • Mw. E.Wesseling
 • Mw. Weezelaar
 • Hr. T. Wildeboer
 • Hr. G.v.d. Woude
 • De Hr.& Mw. Zalm
 • Martin Sinke
en vele andere.