Willem Jansen
De Valk Lexicon kunstenaars Laren-Blaricum

Kunstschilder

Naam: Jansen, Willem George Frederik

Geboren: Harlingen - 25 december 1871

Overleden: Blarcium - 21 juni 1949

Atelier/Adres:Blaricum - Torenlaan 7

Willem George Frederik Jansen werd op 25 december 1871 geboren in Harlingen en begon zijn kunstenaarsloopbaan op 20-jarige leeftijd. Daarvoor kreeg hij een opleiding als smid-machinist, heeft gewerkt bij de Staatsspoorwegen in Tilburg, bij Figee in Haarlem en op de werf Conrad in Haarlem. Zijn vriendschap daar met een decoratieschilder betekende een keerpunt in zijn leven en hij ging op de Kunstnijverheidsschool in Haarlem decoratieve kunst studeren. Daarna ging hij als decoratieschilder naar Amsterdam en schilderde voornamelijk plafond's in Den Bosch, Leeuwarden, Maastricht enz. Hij kreeg een betrekking aangeboden in de aardewerkfabriek Rozenburg waar hij een tijd lang aan eigen ontwerpen kon werken todat hem een positie werd aangeboden in de aardewerkfabriek Gouda en weer later in de aardewerkfabriek 'De Distel' in Amsterdam.. Dat jansen het in de pottenbakkerskunst het ook goed heeft gedaan bewijzen de vele onderscheidingen die hij daarvoor kreeg. Zo behaalde hij in Sint Louis de zilveren medaille en in Den Haag de gouden medaille van 'Arti et Industriae' voor ontwerpen in aardewerk. In 1905 ontving hij in Luik de zilveren medaille en in Milaan de gouden medaille.

In 1898 huwde hij Hildegonda Zijlstra en tussen 1903 en 1908 woonde hij in Den Haag en in Amsterdam. Er staat geschreven dat hij een bezoek aan bracht aan Willem Knip in Laren en deze hem er toe over haalde naar het Gooi te komen waar hij zich kort daarna op 19 juni 1908 ging vestigen in de voormalige 'Brouwerij' in Blaricum, waar voor hem al verscheidene schilders hadden gewoond en gewerkt.

Jansen was een vriendelijke en rustig levende man die erg behulpzaam was. Vooral in de moeilijke oorlogsjaren heeft hij zich ingezet voor onderduikers. Hij was ook een goed schilder, een bewonderaar van de Haagsche School en de Marissen. Hij ontwikkelde een eigen impressionistische stijl. Hoewel hij het landschap in het Gooi bekoorlijk vond en dus ook wel schilderde, werkte hij evenzeer in Brabant, Drente en in kustplaatsen als Egmond.

W.G.F.Jansen was een uiterst bekwaam kunstenaar met een evenwichtig temperament. Hij liet zich door niemand beïnvloeden in zijn visie en al had hij veel vrienden onder de Larense kunstenaars, zijn kunst bleef onafhankelijk, rustig, sympathiek en warm en was als een spiegel van zijn krachtige persoonlijkheid. Over succes had hij niet te klagen. Hij verkocht goed en had ook relaties met Engelse, Amerikaanse en Canadese kunstkopers.

In Artis heeft hij 2 jaar lang gewerkt aan het Diorama van Texel aan een kapitaal doek van 28 meter lang en 9 meter hoog en dat in 1925 voltooid werd.

Ongetwijfeld behoorde hij tot de zeer bekwame kunstenaars in het Gooi. Het schilderij "De hut van Mie" is een van zijn bekendste werken. Door zijn rustige en evenwichtige levenspatroon viel hij niet erg op. Hij bleef in Blaricum wonen tot hij daar op 21 juni 1949 op zevenenzeventigjarige leeftijd overleed.

(Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950) lit: Henri V. Calcker 'In het atelier van den schilder'

 

De hut van Mie

particulier bezit

 

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars