Herman Kuijt
De Valk Lexicon kunstenaars Laren-Blaricum

Kunstschilder

Naam: Kuyt, Hermanus

Geboren: Haarlem - 26 oktober 1893

Overleden: Bergen nh - 1978

Atelier/Adres: - Laren villa 'Vita Nuova'

 villa vita nova laren

Hermanus Kuijt werd op 26 oktober 1893 geboren in Haarlem alwaar zijn vader een varkensslagerij had. In 1909 schrijft zijn moeder aan familie in Amerika dat Herman 'Artist' wil worden en lessen volgt aan de Teekenschool Quellinus te Amsterdam. Het jaar daarvoor had Kuijt lessen bij de schilder Smeerdijk gevolgd. Door ziekte van zijn vader gaat de emigratie naar Amerika niet door en het gezin vestigd zich in Hilversum waar moeder 'pension' gaat houden. In 1910 verhuist het gezin naar Laren waar hij tot 1924 blijft. Herman neemt eerst een jaar les aan de Larense Kunstschool onder leiding van Hart Nibbrig en Moulijn. Hij komt vervolgens in contact met Jan Sluijters. Het huis waar de familie Kuijt te Laren woonde werd door Sluijters geschilderd. Via Sluijters komt Kuijt in aanraking met het luminisme, de op dat moment in Nederland een van de nieuwste kunstuitingen. In 1911 exposeert Kuijt voor het eerst op de tentoonstelling van de 'Moderne Kunstkring', temidden van schilders als Mondriaan, Sluijters, Gestel en Jacoba van Heemskerk.

Stond deze tentoonstelling in 1911 nog maar gedeeltelijk in het teken van het kubisme, in die van 1912 stond dit kubisme centraal en in eind 1912 schildert Kuijt zijn eerste kubistische werken, alle op klein formaat. Een jaar later gaat hij er voor het eerst toe over composities op groot formaat te maken. Begin 1914 laat hij het kubisme in de steek en begint hij abstracte composities te maken. In deze jaren sluit Kuijt zich aan bij ' de Onafhankelijken', een vereniging die zich ten doel stelde exposities te organiseren, waarbij de inzendingen niet aan het oordeel van een jury worden onderworpen.

De derde tentoonstelling die de onafhankelijken in 1914 hielden stond geheel in het teken van de abstracte kunst. In de oorlogstijd heeft Kuyt tussen 1914 en 1916 nauwelijk geschilderd. In 1915 verandert hij zijn naam in Herman de Rethel Kuijt, de achternaam van zijn moeder invoerend. In 1916 reist hij naar Zwitserland waar hij het schilderen weer opneemt en zijn stijl ondergaat een grote verandering. De composities bestaan nu uit grote egale kleurvlakken die nog niet voorkwamen in zijn ouvre. Deze stelde hij tentoon op de exposities van de onafhankelijken in 1918 en 1919. Later neemt hij nog deel aan een tentoonstelling van de 'Hollandse Kunstenaarskring' en in 1923 zend hij nog een werk in voor de tentoonstelling van de Nederlandse Beeldende Kunstenaars.

In 1924, na de dood van zijn vader besluit Herman Kuijt definitief met het schilderen te stoppen en de verzorging op zich te nemen van zijn moeder en zijn twee jaar jongere astmatische broer en besluit kunsthandelaar te worden. Na de dood van zijn moeder leeft hij teruggetrokken in Amsterdam tot 1925, Haarlem tot 1943, Angelo (Lathum) tot 1945, daarna in Bergen (N.H.) waar hij slechts met enkele vrienden omgaat. Meer dan een halve eeuw heeft hij de schilderijen die hij in zijn jonge schildersjaren gemaakt had voor iedereen verborgen gehouden. Hij stierf in Bergen in 1978.

Hij schilderde, aquarelleerde, tekende, etste en maakte litho's vnl. landschappen, ook figuurstukken, bloemen en stillevens.

klik voor vergroting
- Strandgezicht 1910 -

oileverf opboard 25,8 x 33

gesigneerd l.o.

coll. Galerie Studio 2000 Blaricum

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars