Albert Neuhuys
De Valk Lexicon kunstenaars Laren-Blaricum

Kunstschilder

Naam: Neuhuys, Johannes Albert

Geboren: Utrecht - 10 juni 1844

Overleden: Locarno - 6 februari 1914

Atelier/Adres: Laren - Naarderstraat 50 

Johannes Albert Neuhuys werd op 10 juni 1844 te Utrecht geboren. Op 16-jarige leeftijd, toen Neuhuys nog zeer ongeoefend was, schilderde hij reeds een zelfportretje op zo'n rake brede wijze, dat het aan een veel latere periode herinnert; zo zat het schilderen in het bloed. Ook het 'gelikte' portret die hij maakte van wijlen Beets, ofschoon naar een foto geschilderd, was zo sprekend van expressie dat Beets zelf oordeelde, alsof hij zelf onbewust op de 'kansel' voor de schilder zou hebben geposeerd. Dit verhaal is een specimen uit Neuhuys jeugd, toen hij in zijn vaderstad op bestelling van een boekhandelaar, talrijke portretten naar foto's schilderde `a raison van ƒ 25,=

Neuhuys was door zijn opleiding sterk gebonden aan de romantische kunst. Het maatschappelijke milieu waar hij uit voortkwam zal mogelijk ook wel enige invloed hebben gehad op de ontwikkeling van zijn latere, beeldende visie. In het impressionisme, waar hij door Jacob Maris kennis mee maakte, zag hij verruimende mogelijkheden. Hij ontwikkelde een gematigde, impressionistische schilderstijl maarin tegenstelling tot de bewogen en actieve dramatisering, het impressionisme eigen, voelde hij zich niet geroepen de realiteit van het leven onverbloemd tot uitdrukking te brengen en daar een te sterk accent op te leggen.

Hij was de eerste kunstenaar die in 1877 naar Laren kwam, daarop attent gemaakt door Jozef Israëls. Eerste werkte hij in "De Vlasschuur" en in 1883 vestigde hij zich definitief in Laren in een villa aan de Naarderstraat 50 naast het huis van zijn latere buurman Anton Mauve die hij in 1882 attent gemaakt had op Laren.

Larense vrouw bij de wieg- olieverf op doek. Singer Museum laren.

Zijn meesterschap bestaat daarin, dat hij bijna onnavolgbaar een zuiver evenwicht wist te vinden tussen zijn romantische- en realiteitsgevoelens. Hij werd nooit week, zoetig of melo-dramatisch, maar ook nooit hard of bruut realistisch. In deze visie stond hij niet alleen onder zijn tijdgenoten, maar hij was wel onbetwistbaar een der groten.Het is vanzelfsprekend dat zijn kunst vooral een aantal gelijkgestemde kunstenaars naar Laren trok. Zijn stijl, die bepalend is geworden voor de Larense of Gooise interieurkunst, werd door jongere en meer consequent realistische impressionisten in ons land vaak als halfslachtig beoordeeld vanwege de romantische aspecten. Daardoor kwam na 1900 de Larense kunst in een wat geïsoleerde positie te staan ten opzichte van de algemeen veldwinnende realistische en experimentele stromingen in de Nederlandse kunst.

Albert Neuhuys, de kleine wat hooggeschouderde man, had als kunstenaar gezag. Hij was een voorbeeld voor vele jongere Larense schilders. Het succesvolle kunstenaarsleven van Albert Neuhuys werd afgebroken toen hij op 6 februari 1914 te Locarno overleed. Nog heel lang daarna echter bleef de kunst van deze meester invloed uitoefenen op vele na hem komende Gooise schilders. Ter nagedachtenis is er in Laren een straat "Neuhuysweg" naar hem genoemd.

(Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

- Op vrijersvoeten -

aquarel

Singer Museum laren

 

- Moeders lieveling -

olieverf op doek.

 

- Schrijvende man -

aquarel 77 x 56,5

partic. coll.

klik voor vergroting

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars