De Vlasschuur
 

De Vlasschuur staat in Laren op de hoek van de Groene Gerritsweg en de Ruiterweg op nummer 1-3. Hij werd vermoedelijk omstreeks 1880 door een Hilversumse wever gebouwd voor opslag en verwerking van vlas. Daarna werkten hier wevers. Het gebouwtje was toen lager en had geen verdieping. In 1985 was het nog als zodanig in gebruik.

'De Vlasschuur' is een voor Laren belangrijk industrieel erfgoed en heeft als atelier een grote rol gespeeld in het Larense kunstleven.

Binnen en buitenlandse schilders legden hun impressies op het doek vast. De bekendste onder hen was wel de impressionistische schilder Max Lieberman die er zijn beroemde werk 'Vlasschuur' schilderde. Het verhaal ging dat de eigenaar aan Liebermann aanvankelijk geen toestemming gaf om er te schetsen omdat hij meende dat zijn aanwezigheid vetragend zou werken op de arbeidsprestaties van de wevers.

Door bemiddeling van Albert Neuhuys kreeg Liebermann uiteindelijk hiervoor toch toestemming. 'De Vlasschuur' kwam later in handen van hotelier Jan Hamdorff die er schilderateliers in maakte.

In de Vlasschuur werkten:

 

Vanaf 1902 woonde hier het schildersechtpaar Derk en Loes Meeles-van Groningen. Later kochten zij 'De Vlasschuur' uiteindelijk van Jan Hamdorff.

In 1958 kwam het gebouw in het bezit van H.J. van Veen, de stiefzoon van Derk Meeles. Deze verkocht in 1968 'De Vlasschuur' aan Jaap M. Brugman, een zoon van de bekende poppenspeler Bert Brugman. Er werden 2 woningen in gerealiseerd en de linkerhelft werd in augustus 1969 verhuurd aan de bouwkundig ingenieur Ed en Ellen Albers tot december 1970. Daarna tot medio 1971 heeft Bert en Ans Ennik (architect) gewoond

Weer daarna heeft Bart Vos ( de bergbeklimmer) het linkergedeelte gehuurd en daarna heeft Brugman er weer één woning van gemaakt. Weer later is 'De Vlasschuur' gekocht rond 1970 door drukker; Toon van Gestel die er 16 jaar gewoond heeft. In 1988 werd de vlasschuur verkocht aan de Heer en mevrouw Oomen. De Heer Oomen is inmiddels overleden. Zijn vrouw schilderd er heden (okt. 2000) nog steeds.

In het huis op de Ruiterweg nr. 5 die u achter de Vlasschuur ziet staan, daar heeft Piet Mondriaan ook enige tijd gewoond en een aantal huizen verder op Ruiterweg nr. 13 heeft de schilder Dievenbach gewoond.

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars