Etha Fles
De Valk Lexicon kunstenaars Laren-Blaricum

Kunstschilderes, etser, letterkundige, kunstcritica.

Naam: Margretha (Etha), Tekla, Johanna Fles

Geboren: Utrecht - 1 mei 1857

Overleden: Bergen nh - 31 januari 1948

Atelier/Adres: - Laren - Naarderstraat

Fles, Margaretha Tekla Johanna (Etha) werd geboren op 1 mei 1857 te Utrecht op het Begijnenhof. Etha werd in 1857 geboren als tweede kind in het welgestelde gezin Fles, waarin een artistiek liberaal klimaat heerste. Vader had een goedlopende oogheelkundepraktijk en de opvoeding van de dochters was gericht op intellectuele vorming. Haar ouders hingen de vrijheidsideeen van John Stuart Mill aan. Tussen 1857 en 1880 woonde zij met haar ouders aan het (huidige) Domplein.

Zij heeft les gekregen van A. van Everdingen te Utrecht. Tussen 1880-1884 was zij leerlinge van de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam onder leiding van August Allebé in de eerste damesklas waar zij in contact kwam met Wally Moes,Gerharda Marius en Jo Besier. Etha kwam verder al snel in aanraking met de Tachtigers en kunstenaars als Jan Toorop, Jan Veth, Anton Mauve en Anton Derkinderen. In Utrecht probeerde ze ook de moderne kunst te introduceren. Het Genootschap Kunstliefde was echter wars van deze nieuwlichterij. De universiteit bood haar wel de mogelijkheid om een poot aan de grond te krijgen. Ze mocht een tentoonstelling samenstellen in het kader van een lustrum.

Zij woonde en werkte zij in Utrecht, Tussen 1881-1886 af en toe in Amsterdam, Tussen 1884 en 1888 in Laren nh alwaar zij afwisselend logeerde in de vergulde Postwagen, (later het beroemde Hamdorff Hotel en waarna zij later, in 1886 een huis betrok samen met haar vriendin Wally Moes op de Naarderstraat in Laren, naast het huis van Anton Mauve. In 1885 sluit zij zich samen met Wally Moes aan bij de etsclub die in dat jaar werd opgericht door Jan Veth, Antoon Derkinderen en Zilcken. In 1888 overlijdt Anton Mauve en Etha Fles vertrekt weer naar Utrecht, In 1891 verhuist de familie Fles naar de Maliebaan thans met nummer 73.

In 1895 exposeerde Fles met enkele etsen op de eerste internationale tentoonstelling in Venetië. In 1895 werd door Etha Fles "de Vereniging voor de Kunst" in Utrecht opgericht met als doelstelling een grotere belangstelling te wekken voor de Beeldende Kunst en organiseerde regelmatig tentoonstellingen. In 1900 ontmoette zij op de Wereldtentoonstelling te Parijs de Italiaanse beeldhouwer Medardo Rosso, waar zij grote bewondering voor had en waar zij later een groot artikel in de Groninger Courant schrijft. Zij begleidt Rosso vaak met zijn exposities in Nederland en daarbuiten. In 1903 kwam haar werk uit "Inleiding tot een kunstgeschiedenis". In 1905 was Fles met enkele etsen vertegenwoordigd op de Biënnale in Venetië. Het huis op de Maliebaan wordt in 1906 verkocht en een nieuw huis; Villa De Zonnebloem wordt in Bergen nh gebouwd. Tussen 1909 en 1915 verblijft zij enige tijd in Italië, o.a.Rome waar zij een aantal artikelen schrijft over Rome. In 1910 exposeerde Fles samen met Simon Moulijn in het gebouw van "De Vereniging voor de Kunst te Utrecht. In 1916 verkoopt zij noodgedwongen dit gebouw.

In 1915 adopteert zij een pleegdochter; de achtienjarige Agatha Verkroost, die tot haar dood aan haar zijde staat. Zij verhuist in dat jaar vanuit Allasio naar het Noord-Hollandse Bergen. Ook verblijft zij nog enige tijd in Zwitserland waar een vriendin van haar een kuur moet ondergaan. In 1917 werd deze vriendin genezen verklaart en keerder zij terug naar Nederland waar zij in diverse hotels verbleef Later in dat jaar kocht Fles een huis bij Lugano. In 1918 vetrekt zij wederom naar Rome en huurt daar samen met haar pleegdochter Verkroost een appartement en blijft tot 1929 in Italië wonen.

In 1929 verschijnt haar boek "Tien jaren in Rome" In dit boek werden hoofdzakelijk de reisbrieven ondergebracht die reeds gepubliceerd waren in verschillende Nederlandse bladen. In 1935 komt het boek " handboek der Kunstgeschiedenis" uit die Fles samen met T. Westerwoudt heeft geschreven. In 1936 verschijnt haar boek "Drie visionnaire kunstenaars van onzen tijd". Medardo Rosso, Gerardo Dottorie, Ernesto Massuelli. In Bergen heeft Fles zich omringd met diverse andere creatieve geesten zoals de dichter Adriaan Roland Holst, de schilders Jaap Min en Dirk Filarski, de schilderes Charley Toorop en diverse andere kunstenaars In de oorlogsjaren verbleef zij enige tijd in Limburg. In 1954 verlaat zij Italië definitief en vertrekt naar haar huis "De Zonnebloem" in Bergen nh.

Op 31 januari 1948 overlijdt Etha Fles en wordt in haar woonplaats op de Katholiek begraafplaats begraven.

Etha Fles was behalve etser ook schilderes van stillevens, figuurstukken, landschappen en stadsdelen (Rome).

Tentoonstellingen:Amsterdam, Groningen, Utrecht, Rotterdam, Venetië
Lit: Leven voor de kunst, Etha Fles door Suzette Haakma ISBN 9053451811. Jaarboekje van "Oud Utrecht" 1947 door mr J.W.C.van Campen blz.110-121
(heeft vermelding in de Pieter Scheen Luns: Thieme-Becker; Waller)

 in bewerking!...  

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars